Hvalsø Tennisklub har sammen med 4 andre tennisklubber (Lejre, Osted, Gevninge, Kr. Hyllinge) gennem et par år, forhandle med Lejre Kommune om etablering af Padelbaner i Lejre kommune. Vi havde til budgettet for 2023 ansøgt om 3,4 MIO (2021 priser)kr. til etablering af 2 padelbaner ved hver af Tennisklubberne.

Vi kom med på budgettet for 2023 og lejre Kommune etablerer nu 5 padelbaner, en ved hver at de 5 tennisklubber.

Planen er at Osted og Hvalsø Tennisklub lægger ud med en bane hver i det sene efterår 2023.

Padelbanen er udendørs og etableres med lys, så der spilles efter solnedgang.

Efterfølgende bygges der baner i Lejre, Gevninge og Kr. Hyllinge.

Nedenstående gælder kun for en padelbane nr. 2 i Hvalsø og ikke de andre Tennisklubber i Lejre Kommune, så støtten er kun til Hvalsø Tennisklub.

Vi havde meget gerne set at der blev bygget 2 baner hvert sted, af hensyn til det sportslige og sociale.

Hvalsø tennisklub mangler derfor kr. 550.000 til etablering af bane nr. 2.

Hvis du har lyst at støtte klubben med et beløb til etableringen af bane nr. 2, er du mere end velkommen. Sponsorer der donerer kr. 1.000, vil med navns nævnelse blive noteret på en sponsortavle.

Sponsorer med kr. 2000 og derover vil modtage et diplom til ophængning i virksomheden eller lign. Beløbene kan indbetales på klubbens konto i Spar Nord 9011 458 208 3008

Klubobligationer

Når vi kommer længere hen mod sommer vil vi udstede klubobligationer. Klubobligationer er et rentefrit lån som udstedes til de der ønsker at støtte klubben med finansieringen af padelbane nr. 2. Klubobligationerne udstedes på kr. 1000 pr. stk. og man kan købe så mange man lyster. Der udstedes dog for max kr. 75.000 obligationerne. På generalforsamlingen i 2025 og 3-5 år fremover udtrækkes der et vist antal obligationer til til indløsningen. Så alle får deres penge tilbage, dog uden renter, efter max. 5 år. Hvis det har din interesse så kontakt kassereren.

Gavebeviser

Vi vil også udstede gavebeviser. Du støtter hermed finansieringen af padelbane nr. 2 ved at give en gave til finansieringen af padelbane nr. 2. Du kan både som privatperson og som virksomhed give et gavebevis. Beløbet er fradragsberettiget på selvangivelsen og fratrækkes automatisk, hvis du angiver dit cpr.nr eller cvr.nr. Det hele foregår elektronisk på DGI´s hjemmeside. Der kommer et link i maj måned.

Vi er i gang med at søge fonde etc. for etablering af padelbane nr. 2.

Alle beløb er velkomne.

På forhånd Mange tak