Book her når banerne er på plads i løbet af sommeren 2024.

Projektet er forsinket og Lejre Kommune kommer ikke i gang med bygningen af bane 1, så vi er klar til standerhejsningen d 27. april 2024. Mere info her, når Lejre kommune er klar med en dato. Bane 2 bygges på samme tid som bane 1.

Hvalsø Tennisklub har sammen med 4 andre tennisklubber (Lejre, Osted, Gevninge, Kr. Hyllinge) gennem et par år, forhandle med Lejre Kommune om etablering af Padelbaner i Lejre kommune. Vi havde til budgettet for 2023 ansøgt om 3,4 MIO (2021 priser)kr. til etablering af 2 padelbaner ved hver af Tennisklubberne.

Vi kom med på budgettet for 2023 og lejre Kommune etablerer nu 5 padelbaner, en ved hver at de 5 tennisklubber.

Planen er at Osted og Hvalsø Tennisklub lægger ud med en bane hver i det sene efterår 2023. Kommunalbestyrelsen har nu i dec. 2023 godkendt en extravebevilling på kr. 295.000 til den første padelbane i Hvalsø.

Padelbanen er udendørs og etableres med lys, så der spilles efter solnedgang.

Efterfølgende bygges der baner i Lejre, Gevninge og Kr. Hyllinge.

Nedenstående gælder kun for en padelbane nr. 2 i Hvalsø og ikke de

andre Tennisklubber i Lejre Kommune, så støtten er kun til Hvalsø Tennisklub.

Bane nr. 2. er nu fuldt finansieret med egne midler og en lån på kr. 75.000 i DGI. Når der forligger en dato for igangsætning af byggeriet af de to baner udsender der info om køb af klubobligationer til i alt kr. 75.000.

Men vi modtager meget gerne yderligere støtte, så vi kan frigive nogle af egne midler og evt. finansiere uforudsete udgifter. Så hvis du har lyst at støtte klubben med et beløb til etableringen af bane nr. 2, er du mere end velkommen. Sponsorer der donerer kr. 1.000, vil med navns nævnelse blive noteret på en sponsortavle.

Sponsorer med kr. 2000 og derover vil modtage et diplom til ophængning i virksomheden eller lign. Beløbene kan indbetales på klubbens konto i Spar Nord 9011 458 208 3008 eller mobilepay 985657. Husk at skrive dit navn.

Alle beløb er velkomne.

På forhånd Mange tak

Vi har søgt og modtaget kr. 150.000 fra DGI Fonden, mange tak.

Økonomi for bane 2: Vi mangler fortsat kr. 150.000 til bane 2, men forventer at det kan lade sig gøre med en lån i DGI på kr. 75.000 samt klubobligationer på kr. 75.000.

Ud over egenfinansieringen udstedes der:

Gavebeviser, disse er fradragsberettiget, for kr 25.000

Vi har søgt Nordea Fonden (afslag), SparNord Fonden, Afslag) Salling Fonden (afslag), samt søgt et rentefrit lån i DGI, som afdrages over 10 år på kr 75.000.

Vi har søgt et par fonde mere som vi afventer svar fra.

Klubobligationer

Det er muligt at købe klubobligationer senere.

Klubobligationer er et rentefrit lån som udstedes til de der ønsker at støtte klubben med finansieringen af padelbane nr. 2. Klubobligationerne udstedes på kr. 1000 pr. stk. og man kan købe så mange man lyster. Der udstedes dog for max kr. 75.000 obligationerne. På generalforsamlingen i 2025 og 3-5 år fremover udtrækkes der et vist antal obligationer til til indløsningen. Så alle får deres penge tilbage, dog uden renter, efter max. 5 år.

Gavebeviser

Vi vil også udstede gavebeviser. Du støtter hermed finansieringen af padelbane nr. 2 ved at give en gave til finansieringen af padelbane nr. 2. Du kan både som privatperson og som virksomhed give et gavebevis. Beløbet er fradragsberettiget på selvangivelsen og fratrækkes automatisk, hvis du angiver dit cpr.nr eller cvr.nr. Det hele foregår elektronisk på DGI´s hjemmeside. Der kommer et link i august måned.