fra

Hvalsø Tennisklub

Gennem årene

Tennisportens dag 27. april 2024.

Stor tilslutning med 20 der mødte op til Tennissportens dag.

Standerhejsning 27. april 2024.

Flaget går til tops
Formanden Henrik Loft holder tale
Afsked med Anette Gottlieb efter utllige år som baneudvalgsformand

Stor tak til de der har deltaget i nedrivningen af den gl terrasse, samt etablering af en nye. til

Flemming Christensen, Ole Jørgensen, Jens Frismose, Erik Madsen, Ib skipper, Robert Jensen, Jesper Gottlieb, samt Roman Rosenstjerne for lån ad kap-gering sav. + Ingelise +Jens, Kim og Frank som slæbte brædderne ind på tennisbanen. Susanne som kom med kaffe og kage.

Sommercamp for juniorer 2023,

hvor borgmester Ida Dyhr prøver kræfter med sporten.

Sommercamp 2023, Formand for kultur, Fritid og Turisme Ida Dyhr (k) øver sig i tennisspillet med deltagerne.
Stemningsbillede fra Sommercampen 2023.
Standerhejsning 2023
Standerhejsning 2023

Standerhejsning og 90 års Jubilæum d. 14 juni 2020
Afslapning under vedligeholdelsesdag 2019
Formanden holder tale: Standerhejsning 28/4 2019
Standerhejsning 28/4 2018
Standerhejsning 29. april 2017 Henrik Formand
Formanden holder tale: Standerhejsning 30. april 2016
Formand Henrik standerhejsning 26/4 2015
Standerhejsning 1. maj 2011. Formand Grete holder tale
Helt på toppen
Der følges ivrigt med i de spændende kampe. 4/8 2018
Hvad mon der er begravet her
Hvordan gør vi nu det (vedligeholdelsesdag 2019)
Afslapning efter maden til klubfesten (Udateret)
Proff
Ved fælles hjælp!!