Bestyrelsen i Hvalsø Tennisklub

Bestyrelsen består af seks valgte medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Bestyrelsens arbejde består i, at koordinere de løbende projekter, og at sikre en sund udvikling af klubben, til glæde for foreningens mange medlemmer.

Udvalg

Foreningen har nedsat en række udvalg, som alle arbejder koncentreret med deres eget område. Udvalgene står for at arrangere og koordinere turneringer, stævner, mesterskaber og en lang række sociale aktiviteter.

Generalforsamling

Hvert år inden udgangen af marts måned, afholdes der generalforsamling i Hvalsø Tennisklub. På generalforsamlingen aflægger formanden beretning over årets aktiviteter, og kasseren fremlægger regnskabet ligesom indkomne forslag er meget velkomne.

Der afholdes samtidig valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen i Hvalsø Tennisklub