Kontingenter for 2023 besluttes på generalforsamlingen i marts 2023. Der vil ikke ske de store ændringer.

Introduktionstilbud til familier, kontingent kr. 450 det 1. år:

For kr. 450 i kontingent kan familien spille  en sommersæson i Hvalsø Tennisklub. Der er ingen fast banetid, så det er muligt at spille stort set alle dage og på et tidspunkt, der passer familien. Ketsjere og bolde kan lånes i en periode. Et familiekontingent gælder for en familie med samme postadresse og mindst et barn under 18 år. Udeboende børn er ikke omfattet af familiemedlemskabet. Med et familiekontingent medfølger gratis træning for både børn og voksne.

Familiekontingent de efterfølgende år er kr. 1150.

Introduktionstilbud til til nye medlemmer Junior og ungdom kr.350, senior og veteran kr. 450:

Halvt kontingent det 1. år. Ketsjere og bolde kan lånes.

Man behøver ikke have en makker for at spille tennis.

Træning er gratis og incl. i alle kontingenterne.

Hvis du er medlem af Hvalsø Badmintonklub HBC81 eller Hvalsø Motionsbadmintonklub HMBK17 får nye medlemmer halvt ordinært kontingent de første 3 år.

Som medlem af Hvalsø Tennisklub får du kompetent træning sammen med klubbens øvrige medlemmer af proff. træner.

I udendørssæsonen er der ugentlige træninger for hhv. familier, juniorer, ungdom og seniorer.

Hvad får du eller for dit kontingent?

Godt og hyggeligt samvær i en lille klub. 6 gange i sommersæsonen er der fællesspisning og tennisspil med forskellige makkere.

Sommerturnering og klubmesterskaber

Gratis træning,

Du kan spille tennis så tit du har lyst.

Kontingentopkrævning

Kontingenterne er fastsat ud fra medlemmernes alder.

Skemaet herunder viser priserne for de enkelte aldersgrupper.

Typisk begynder udendørssæsonen omkring 1. maj, og varer indtil efterårsferien i oktober. Den 1. oktober begynder indendørssæsonen og varer til april måned ud.

Vi råder over baner i dagtiden på forskellige ugedage, som bruges af veteranerne til tennis på stor bane. En aften om ugen vil der være 1-2 timer for seniorer og ungdom til at spille indendørs tennis på stor bane.

Derudover spilles der skumtennis for seniorer og ungdom en hverdagsaften om ugen.

Hvis der er tilslutning nok arrangeres der indendørs tennis for juniorer med træner i vintersæsonen.

Klubbens kasserer sender kontingentopkrævninger ud via mail.

Du kan melde dig ind i Hvalsø Tennisklub her

Junior og UngdomSenior og Veteran
0-24 år25-99 år
700 kr.900 kr.
pr. år 1/5-30/4pr. år 1/5-30/4

Familiekontingent 2. og efterfølgende år kr. 1150.