Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, tirsdag den 24. januar 2016 klokken 19.00 i Multisalen i Hvalsø Hallerne.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af formand (kandidat: Henrik Loft)
  3. Valg af seniorudvalgsformand
  4. Valg af suppleant
  5. Evt.

Der serveres drikkevarer under mødet.

At der er en kandidat til formandsposten må ikke afholdeandre fra at opstille.

Klubbens vedtægter kan læses hér: Vedtægter for Hvalsø Tennisklub

Vel mødt.

Bestyrelsen