Hvalsø Tennisklub har sammen med 4 andre tennisklubber (Lejre, Osted, Gevninge, Kr. Hyllinge) gennem et par år, forhandle med Lejre Kommune om etablering af Padelbaner i Lejre kommune. Vi havde til budgettet for 2023 ansøgt om 3,4 MIO (2021 priser)kr. til etablering af 2 padelbaner ved hver af Tennisklubberne.

Vi kom med på budgettet for 2023 og lejre Kommune etablerer nu 5 padelbaner, en ved hver at de 5 tennisklubber.

Planen er at Osted og Hvalsø Tennisklub lægger ud med en bane hver i det sene efterår 2023.

Padelbanen er udendørs og etableres med lys, så der spilles efter solnedgang.

Efterfølgende bygges der baner i Lejre, Gevninge og Kr. Hyllinge.

Vi havde meget gerne set at der blev bygget 2 baner hvert sted, af hensyn til det sportslige og sociale.

Hvalsø tennisklub mangler derfor kr. 500.000 til etablering af bane nr. 2.

Hvis du har lyst at støtte klubben med et beløb til etableringen af bane nr. 2, er du mere end velkommen. Sponsorer der donerer kr. 1.000, vil med navns nævnelse blive noteret på en sponsortavle.

Sponsorer med kr. 2000 og derover vil modtage et diplom til ophængning i virksomheden eller lign. Beløbene kan indbetales på klubbens konto i Spar Nord 9011 458 208 3008

Vi skal i gang snarest med at søge fonde etc. for etablering af bane nr. 2.

Alle beløb er velkomne.

På forhånd Mange tak