Book her når banerne er på plads i løbet af foråret 2024.

Hvalsø Tennisklub har sammen med 4 andre tennisklubber (Lejre, Osted, Gevninge, Kr. Hyllinge) gennem et par år, forhandle med Lejre Kommune om etablering af Padelbaner i Lejre kommune. Vi havde til budgettet for 2023 ansøgt om 3,4 MIO (2021 priser)kr. til etablering af 2 padelbaner ved hver af Tennisklubberne.

Vi kom med på budgettet for 2023 og lejre Kommune etablerer nu 5 padelbaner, en ved hver at de 5 tennisklubber.

Planen er at Osted og Hvalsø Tennisklub lægger ud med en bane hver i det sene efterår 2023. Kommunalbestyrelsen har nu i dec. 2023 godkendt en extravebevilling på kr. 295.000 til den første padelbane i Hvalsø.

Padelbanen er udendørs og etableres med lys, så der spilles efter solnedgang.

Efterfølgende bygges der baner i Lejre, Gevninge og Kr. Hyllinge.

Nedenstående gælder kun for en padelbane nr. 2 i Hvalsø og ikke de

andre Tennisklubber i Lejre Kommune, så støtten er kun til Hvalsø Tennisklub.

Hvalsø tennisklub mangler derfor kr. 330.000 til etablering af bane nr. 2.

Hvis du har lyst at støtte klubben med et beløb til etableringen af bane nr. 2, er du mere end velkommen. Sponsorer der donerer kr. 1.000, vil med navns nævnelse blive noteret på en sponsortavle.

Sponsorer med kr. 2000 og derover vil modtage et diplom til ophængning i virksomheden eller lign. Beløbene kan indbetales på klubbens konto i Spar Nord 9011 458 208 3008

Alle beløb er velkomne.

På forhånd Mange tak

Vi har søgt og modtaget kr. 150.000 fra DGI Fonden, mange tak.

Økonomi barometer for bane 2, Hvalsø Tennisklub som der ser ud her primo juli 2023.

Egne midler kr. 70.000 + DGI Fonden kr. 150.000                                                               /  Pris for bane 2                                                      / Manglende finansiering
220.000 kr.650.000 kr.430.000 kr.

Ud over egenfinansieringen udstedes der:

Klubobligationer for kr. 75.000

Gavebeviser, disse er fradragsberettiget, for kr 25.000

Vi har søgt Nordea Fonden (afslag), SparNord Fonden, Afslag) Salling Fonden (afslag), samt søgt et rentefrit lån i DGI, som afdrages over 10 år på kr 75.000.

Vi har søgt et par fonde mere som vi afventer svar fra.

Vi forventer after svar fra ovenstående at nå ned på at mangle kr. 140.000, som garanti for opførelsen.

Dette beløb er der søgt Lejre kommune om til budget 2004 (afslag).

Klubobligationer

Det er nu muligt at købe klubobligationer senere.

Klubobligationer er et rentefrit lån som udstedes til de der ønsker at støtte klubben med finansieringen af padelbane nr. 2. Klubobligationerne udstedes på kr. 1000 pr. stk. og man kan købe så mange man lyster. Der udstedes dog for max kr. 75.000 obligationerne. På generalforsamlingen i 2025 og 3-5 år fremover udtrækkes der et vist antal obligationer til til indløsningen. Så alle får deres penge tilbage, dog uden renter, efter max. 5 år.

Gavebeviser

Vi vil også udstede gavebeviser. Du støtter hermed finansieringen af padelbane nr. 2 ved at give en gave til finansieringen af padelbane nr. 2. Du kan både som privatperson og som virksomhed give et gavebevis. Beløbet er fradragsberettiget på selvangivelsen og fratrækkes automatisk, hvis du angiver dit cpr.nr eller cvr.nr. Det hele foregår elektronisk på DGI´s hjemmeside. Der kommer et link i august måned.