Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 18. november 2018 kl. 19.00

i Borgerstuen i Hvalsø Hallen
Dagsorden i følge vedtægterne.

Hent resultatopgørelse,  budget og formandsberetning (kun for medlemmer)

Vel mødt

Bestyrelsen.