Generalforsamling 2019 afholdes den 12. november 2019 kl. 19 i Hvalsøhallerne.

Dagsorden i følge vedtægterne.

Endelig dagsorden, Resultatopgørelse og budget for de kommen 2 år er at finde her 2 uger før generalforsamlingen.