Bestyrelsen i Hvalsø Tennisklub

Bestyrelsen består af seks valgte medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Bestyrelsens arbejde består i, at koordinere de løbende projekter, og at sikre en sund udvikling af klubben, til glæde for foreningens mange medlemmer.

Udvalg

Foreningen har nedsat en række udvalg, som alle arbejder koncentreret med deres eget område. Udvalgene står for at arrangere og koordinere turneringer, stævner, mesterskaber og en lang række sociale aktiviteter.

Generalforsamling

Hvert år i november måned, indkaldes alle medlemmer til generalforsamling i Hvalsø Tennisklub. På generalforsamlingen aflægger formanden beretning over årets aktiviteter, og kasseren fremlægger regnskabet.

Der afholdes samtidig valg til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer i Hvalsø Tennisklub
Henrik Loft

Formand
Tlf. 3083 2304

formand@hvalsoetennis.dk

Ib Skipper

Næstformand
Tlf. 2178 1025

naestformand@hvalsoetennis.dk

Henning Orsholt

Kasserer
Tlf. 2128 4801

kasserer@hvalsoetennis.dk

Erik Madsen

Sekretær
Tlf. 29888443
sekretaer@hvalsoetennis.dk

Kenneth Krogh Andersen

Formand for juniorudvalget
Tlf. 5155 9434

juniorudvalg@hvalsoetennis.dk

Anette Gottlieb

Formand for baneudvalget
Tlf. 5143 9281

baneudvalg@hvalsoetennis.dk