Bestyrelsen i Hvalsø Tennisklub

Bestyrelsen består af syv valgte medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Bestyrelsens arbejde består i, at koordinere de løbende projekter, og at sikre en sund udvikling af klubben, til glæde for foreningens mange medlemmer.

Udvalg

Foreningen har nedsat en række udvalg, som alle arbejder koncentreret med deres eget område. Udvalgene står for at arrangere og koordinere turneringer, stævner, mesterskaber og en lang række sociale aktiviteter.

Generalforsamling

Hvert år i november måned, indkaldes alle medlemmer til generalforsamling i Hvalsø Tennisklub. På generalforsamlingen aflægger formanden beretning over årets aktiviteter, og kasseren fremlægger regnskabet.

Der afholdes samtidig valg til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer i Hvalsø Tennisklub
Henrik Loft

Formand
Tlf. 51894026

formand@hvalsoetennis.dk

Camilla Gottlieb

Næstformand
Tlf. 51236503

naestformand@hvalsoetennis.dk

Henning Orsholt

Kasserer
Tlf. 21284801

kasserer@hvalsoetennis.dk

Erik Madsen

Sekretær
Tlf. 29888443

sekretaer@hvalsoetennis.dk

Jesper Stecher

Formand for juniorudvalget
Tlf. 25339902

juniorudvalg@hvalsoetennis.dk

Anette Gottlieb

Formand for baneudvalget
Tlf. 51439281

baneudvalg@hvalsoetennis.dk