Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 28. november 2017 kl. 19

i Multirummet i HvalsøHallen
Dagsorden i følge vedtægterne.

Klubben er vært ved et mindre traktement efter generalforsamlingen.

Vel mødt

Bestyrelsen.