Kalender for Hvalsø Tennisklub

Der afholdes ordinær

Generalforsamling

tirsdag d. 10. november 2020.

kl. 19 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne.

Dagsorden i følge vedtægterne

Formandens beretning, Resultatopgørelse, budgetforslag for de kommende 2 år, samt medlemsstatistik kan findes på dette link (kræver kode som oplyst i indkaldelsen på mail). Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før afholdelsen. Endelige dagsorden vil være at finde på linket ovenfor, en uge før generalforsamlingen.

—————————————————————————————

Sæsonen nærmer sig en afslutning. Sidste træningsdag er torsdag d. 24. september. Seniorer og ungdom starter træning kl 18 pga. af lyset.

Banerne er åbne for spil til uge 42 afhængig af vejret.